In de regio Den Haag/Voorburg/ Voorschoten/Oegstgeest hebben wij plaats voor leerkrachten en/of Pabo studenten.

Diverse groepen zoeken een leerkracht, zowel parttime als fulltime in te vullen.

Draai vrijblijvend een dagdeel mee om de leuke sfeer van de groepen en de teams te ervaren.

Bel 06-23654395 of mail voor een vrijblijvende afspraak naarlvanderkleij@suc6werk.nl

 • Ook voor leerkrachten die er even uit zijn geweest.
 • Ook voor Pabo studenten.
 • En natuurlijk voor iedereen met de juiste papieren en motivatie.
 • KM vergoeding en salaris conform CAO Primair onderwijs.

Over de school:
Identiteit

De scholen zijn Algemeen Bijzonder, Openbaar en Rooms Katholiek onderwijs

. De school heeft een open karakter en hanteert daarom een open aanname beleid. Ieder kind ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging is bij ons van harte welkom. Op school worden de belangrijke momenten uit het Christendom behandeld en gevierd, maar er wordt ook stilgestaan bij momenten die in andere religies een grote rol spelen. Zo maken de kinderen kennis met de diverse manieren waarop mensen binnen onze samenleving in het leven staan. Dit verrijkt de kinderen en helpt hen uit te groeien tot sociaal en maatschappelijk betrokken individuen met een eigen identiteit en respect voor die van anderen. Solidariteit, betrokkenheid en respect zijn daarom kerngedragingen, die wij van eenieder binnen de school verwachten.

Onderwijskundige visie

Het is de opdracht om kinderen wegwijs te maken in het echte leven, zodat zij goed beslagen en vol vertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen gaan.

Om deze opdracht waar te kunnen maken wil de school de kinderen een goed opvoed- en opgroeiklimaat kunnen bieden. Alleen bij het ervaren van veiligheid en geborgenheid krijgt een kind kans om te ontdekken; wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?

In deze zoektocht wordt het kind begeleid door professionals die met het kind een goede balans weten te vinden in het bieden van ruimte en sturing. Kernpunten bij het onderwijs waar wij voor gaan zijn:

toekomst- en doelgericht onderwijs

het hebben van hoge verwachtingen

een kritische werkhouding stimuleren

ruimte voor (eigen) verantwoordelijkheid vragen en bieden

inspelen op de intrinsieke motivatie van kinderen

van en met elkaar spelen en leren stimuleren

aanbod doen dat gericht is op de brede ontwikkeling van kinderen

aanbod doen dat afwisselend, stimulerend en uitdagend is

aanbod doen dat flexibel genoeg is om aan te kunnen sluiten bij de
ontwikkelingsvragen van kinderen

aanbod dat ruimte biedt aan het kind zijn, middels spelend- en
ontdekkend leren wegwijs worden in het echt leven

Pedagogisch klimaat

Grote waarde wordt gehecht aan een veilig klimaat, waarbinnen de kinderen optimaal de kans krijgen zich te ontwikkelen tot wat zij wensen te zijn in de toekomst. Dit pedagogisch klimaat wordt op de school gekenmerkt, door:

een sfeer van onderlinge verbondenheid

een gevoel van vertrouwen, (sociale) veiligheid, openheid en welzijn

waardering voor ieders eigenheid (kwaliteiten en talenten)

ruimte voor autonomie / zelfstandigheid

een kader van structuur en duidelijkheid

een ordelijke (onderwijs)omgeving, die weet te inspireren en te
stimuleren

ruimte voor samenwerking / het bundelen van krachten met ouders en
samenwerkingspartners, t.b.v. de ontwikkeling de kinderen

Didactisch handelen

Onderwijsmethodes richten het basisaanbod op het gemiddelde kind en bieden de meeste van deze kinderen onvoldoende uitdaging. Om deze reden wordt op onze school gebruik gemaakt van de expertise van professionals en wordt door hen een verrijkt en verdiept aanbod gedaan, dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen. De leraar biedt daarnaast extra ondersteuning aan de kinderen voor wie de lat (nog) iets te hoog ligt en biedt nog meer uitdaging aan wie dat aankan. Ter ondersteuning van de leerkrachten is er een intern begeleider (IB-er) op school. Zij cordineert de leerlingenzorg, maakt dat leerkrachten de kinderen optimaal kunnen begeleiden en regelt externe expertise op het moment dat de ontwikkeling van een kind meer vraagt dan binnen ons kunnen ligt.

Op de school wordt een stevige sociale, emotionele, motorische en cognitieve basis gelegd, waarmee de kinderen vol zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen gaan. Kansen en mogelijkheden, waarbij wij voor onze kinderen een gezonde en gelukkige toekomst wensen.

Samenwerking

Traditioneel onderwijs vraagt van leerkrachten dat zij alleskunners zijn. Het team weet dat niemand aan deze opdracht kan voldoen en daarom willen zij gebruik maken van de verschillende expertises van elkaar en deze inzetten waar nodig is. Dit om ervoor te zorgen dat de getalenteerde kinderen worden verrijkt door echte experts, waarmee het niveau van aanbod flink kan worden verhoogd. Alleen in samenwerking met anderen, kan de school door het bundelen van krachten, komen tot het beste resultaat voor de kinderen.

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een PABO diploma of vergevorderd in je studie.
 • Je kan snel schakelen naar een programma dat voor je klaarligt.
 • Je bent de leraar die je graag wilt zijn.
 • Je weet een veilig pedagogisch leerklimaat te creren.
 • Je bent duidelijk en consequent, en je biedt structuur.
 • Je weet de leerlingen aan te spreken op hun talenten en kwaliteiten.
 • Je staat stevig in je schoenen.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.