Wees de Leraar die je zelf graag gehad zou hebben.

Voor 3 scholen in de regio Capelle aan den IJssel/Nieuwerkerk aan de IJssel zijn wij op zoek naar leerkrachten voor verschillende groepen.

 • Leerkracht groep 1 voor 0,6 FTE per 1 maart
 • Leerkracht groep 6/7 0,4 FTE op de maandag- vrijdag of donderdag-vrijdag, per zo spoedig als mogelijk.
 • Leerkracht onderbouw 0,5 FTE per 1 maart

Ben je met de PABO bezig dan ben je ook zeker welkom te reageren.

Loop vrijblijvend een dagdeel mee op een schoollocatie, het geeft je een goede indruk van de sfeer en het team alvorens je beslist.

Naast onze vacatures voor vaste contracten is er ook de mogelijkheid kort in te vallen.

Dat kan zijn als inval op eenzelfde school of op diverse scholen, jij geeft aan wat je voorkeur is.

Neem vrijblijvend contact op vialvanderkleij@suc6werk.nlof bel

06-23654395 en we horen graag je wensen en je mogelijkheden.

 • Wij bieden je een salaris conform de CAO onderwijs.
 • Wij begeleiden en coachen je gedurende de invalwerkzaamheden.
 • Naast de tijdelijke opdrachten bieden wij ook de mogelijkheid tot een vaste aanstelling.
 • Reiskostenvergoeding van 0.19 cent per kilometer.

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een PABO diploma of bezig met de studie.
 • Je kan snel schakelen naar een les programma
 • Je bent de leraar die je graag wilt zijn.
 • Je weet een veilig pedagogisch leerklimaat te creren.
 • Je bent duidelijk en consequent, en je biedt structuur.
 • Je weet de leerlingen aan te spreken op hun talenten en kwaliteiten.
 • Je staat stevig in je schoenen.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Alle scholen hebben n belangrijke missie: zoek het talent van het kind. Uitgangspunt is dat in ieder kind, in iedere leerling een talent schuilt.
Kwalitatief goed primair onderwijs, vormt de basis voor de zoektocht naar het talent van onze leerlingen. Dit betekent voor het onderwijs in de scholen dat ze een eigen waarden- en normenorintatie hebben, die zichtbaar wordt in het pedagogisch en didactisch klimaat.
Door de krachten van verschillende scholen te bundelen worden gepaste oplossingen voor de verschillende talenten van onze leerlingen mogelijk.

De leerkrachten willen onze leerlingen namelijk mr meegeven dan alleen leren.

Zij zijn ervan overtuigd dat de leerlingen aan het eind van groep 8 kunnen terugkijken op een periode waarin zij zich binnen een veilige en vertrouwde omgeving hebben kunnen ontwikkelen.
Aandachtsgebieden van deze zoektocht naar talent n ontwikkeling van de leerlingen zijn:

 1. Het ontplooien van intelligentie
 2. Aandacht en respect voor de medemens
 3. Trots zijn op wie je bent en wat je kunt

Door het bundelen van de krachten van iedere unieke school binnen onze stichting kunnen de leerkrachten op zoek naar de talenten van onze leerlingen. Zo bieden ze op de scholen onder andere Engels vanaf groep 1, aandacht en passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafdheid, een integraal kindcentrum n Brede School-activiteiten.
Door synergie en innovatie bouwen de scholen aan een gemeenschap waarbij aandacht voor ontwikkeling en ontplooiing van talent de basis vormt voor kwalitatief goed primair onderwijs op christelijke grondslag.
De leerkracht denkt in mogelijkheden door altijd uit te gaan van het positieve om doelen te bereiken. Daarbij verliezen de medewerkers de aandacht voor het individu, de leerling, niet uit het oog. Hierdoor wordt talent ontdekt en krijgen kinderen de gelegenheid deze te ontwikkelen.